A. Dauguviečio parkas

A. Dauguviečio parkas – didžiausias, sudėtingos konfigūracijos savivaldybės parkas. Parke auga bent 88 rūšių ir formų medžiai bei krūmai, iš jų – 59 rūšys ir formos introducentų. Nors ir nepasižymintis ypatinga dendrologine įvairove, parkas yra perspektyvus rekreacijai dėl savo jauno amžiaus, ekologiškų spygliuočių želdinių, vaizdingo kraštovaizdžio, patogios padėties.

Dėl lėšų trūkumo parko želdiniai, teritorijoje esantys tvenkiniai bei upės pakrantės iš esmės nebuvo tvarkomi, dėl to prastėjo kraštovaizdžio estetinė vertė, kultūrinis kraštovaizdis prarado savitumą ir įvairovę. Projekto tikslas – užtikrinti kryptingą ir darnų Biržų miesto teritorijų kraštovaizdžio formavimą, ekologinės būklės gerinimą ir vizualinio estetinio potencialo didinimą. Įgyvendinus projektą sumažinta parko kraštovaizdžio fragmentacija, pakeista „eilinė“ sodinimo struktūra, suformuotos naujos erdvės, padidinta biologinė ir dendrologinė įvairovė, pagerinta parko infrastruktūra.

Pagerinus ekologinę kraštovaizdžio būklę ir sudarius palankias sąlygas tuo naudotis vietos gyventojams, mažinamas atotrūkis tarp vietos ir kitų regionų savivaldybių, pagerėjo tiek savivaldybės, tiek regiono įvaizdis ir gyvenimo kokybė.