Žaidimo aprašymas
1.1 Vartotojams, kurie savo savivaldybėje atliks visas užduotis, bus suteikiama galimybė laimėti vieną iš prizų.

Žaidimo taisyklės:

2.1. Visi www.atraskpokycius.lt vartotojai (toliau – Dalyviai) turi galimybę dalyvauti geolokaciniame žaidime „Atrask pokyčius“ (toliau – Žaidimas), kai užpildo registracijos anketą (vardas, pavardė, el. paštas). Dalyviai pasirenka žaidimo kategoriją – vaikų arba suaugusiųjų.

2.2. Žaidimas turi tris etapus:
I etapas. 2022 m. gruodžio 9 d. – vasario 10 d. (pasibaigė)
II etapas. 2023 m. balandžio 21 d. – birželio 21 d. (pasibaigė)
III etapas. 2023 m. rugsėjo 15 – spalio 31 d. (pasibaigė)

2.3. Žaidimo iniciatorius yra Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

2.4. Žaidimo laimėtojais negali būti Ministerijos darbuotojai. Nustačius, kad toks asmuo tapo vienu iš Žaidimo laimėtojų, asmeniui prizas nebus įteikiamas.

2.5. Žaidimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato žaidimo sąlygas.

2.6. Žaidimo Taisyklės ir visa informacija skelbiama interneto puslapyje www.atraskpokycius.lt.

2.7. Finansų ministerija pasilieka teisę keisti Žaidimo taisyklių sąlygas prieš 3 dienas apie tai informavusi interneto tinklapyje https://atraskpokyčius.lt.

2.8. Laimėtas Žaidimo prizas nekeičiamas į pinigus ar kitas vertybes.

Žaidimo prizas

3.1. Žaidimo prizai
Apple „Airpods“ ausinės (iš viso 8 vnt.)

3.2 Gyventojų pajamų mokestį, jeigu toks yra numatytas pagal teisės aktus, už laimėtoją deklaruoja ir sumoka Finansų ministerija. Laimėtojas privalo pateikti visus deklaravimui būtinus asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, adresą). Atsisakius pateikti reikiamus duomenis, prizas nebus įteiktas.

Laimėtojo nustatymas ir Žaidimo prizo atsiėmimas

4.1. Laimėtojai nustatomi tokia tvarka:

I etapo metu:
Dalyviai žaidžia savo užsiregistruotoje vaikų arba suaugusiųjų kategorijoje, žaidimas vyksta kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje. Dalyviai žaidžia pasirinktoje savivaldybėje, kurioje per I etape numatytą laiką turi atrakinti visus jai priskirtus objektus. Dalyvis savo noru gali žaisti ir kitose savivaldybėse.

Dalyviai, kurie atrakino visas savivaldybei priskirtas užduotis, pretenduoja laimėti Žaidimo prizus. Laimėtojas išrenkamas nešališku burtų keliu.

Kiekvienoje iš dviejų kategorijų traukiama po vieną laimėtoją.

Su nugalėtojais bus susisiekta nurodytu el. paštu. Jei su Žaidimo laimėtoju nepavyks susisiekti per 2 d. d. arba jei jo nurodyti duomenys bus netikslūs, prizas nebus įteiktas ir bus renkamas naujas laimėtojas.

Prizas pristatomas per 30 d. el. paštu pateiktu adresu. Jei per 30 d. laikotarpį nepavyksta prizo pristatyti laimėtojui dėl priežasčių, priklausančių nuo laimėtojo, prizas nebus įteiktas.

Per I etapą numatoma įteikti vieną paskatinamąjį prizą tam Dalyviui, kuris bus atrakinęs daugiausiai lokacijų. Jei tokio Dalyvio nebus –laimėtojas bus renkamas iš tų Dalyvių, kurie bus atrakinę daugiausiai lokacijų.

II etapo ir III etapo prizų laimėjimo taisyklės bus atnaujintos ir paskelbtos pasibaigus I etapui.

4.2. Finansų ministerija pasilieka teisę nušalinti Dalyvius nuo Žaidimo ir/arba atsisakyti įteikti
Žaidimo prizą, jei Dalyvis pažeidė šias Taisykles arba su laimėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Ministerijos.

Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Duomenų valdytojas – Finansų ministerija. Duomenų tvarkymo tikslas: Žaidimo vykdymas. Tvarkomų duomenų kategorijos: vardas, pavardė, el. paštas, adresas.

5.2. Dalyvis turi teisę: (1) susipažinti su Finansų ministerijos tvarkomais savo asmens duomenimis; (2) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); (3) nesutikti, kad būtų tvarkomi Dalyvio asmens duomenys ir kt.

5.3. Išsamesnę informaciją apie privatumo ir asmens duomenų apsaugą galite rasti Finansų ministerijos puslapyje adresu www.finmin.lt.