Alytaus rajono bendruomeniniai šeimos namai

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Alytaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.