Antazavės dvaras

Iki projekto įgyvenimo Antazavės dvaro rūmų būklė buvo labai prasta ir tai ribojo galimybes populiarinti kultūros paveldo objektą bei vykdyti dvaro patrauklumą didinančias kultūrines bei edukacines veiklas.

Įgyvendinus projekto veiklas numatoma įrengta daugiafunkcinė, kamerinė, koncertų – parodų salė, muziejaus ekspozicijos erdvė) ir Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos senųjų (retų) spaudinių skyrius.