Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankamas bendruomeninių apgyvendinimo su parama paslaugų bei dienos socialinio užimtumo paslaugų prieinamumas asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichikos sutrikimų nustatytas visiškas nesavarankiškumas, specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir reikalinga nuolatinė specializuota slauga ir globa. Dienos užimtumo paslaugos tikslinei grupei yra teikiamos savivaldybėje, tačiau čia veikiančios įstaigos nėra pajėgios priimti naujai bendruomenėse apsigyvensiančių asmenų su proto ar psichine negalia. Socialinių dirbtuvių paslaugos rajone nėra teikiamos.