Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Trakų rajono savivaldybėje

Atlikta analizė rodo, kad Vilniaus regione nėra sudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenių gyvenimą ir, nepatiriant atskirties, dalyvauti jame. Asmenims su proto ar psichikos negalia iš esmės teikiamos institucinės socialinės globos paslaugos Nijolės Genytės socialinės globos namuose.