Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje

Sukurti Visagino savivaldybėje sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Tikslui pasiekti planuojamas Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Visagino savivaldybėje.