Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai yra projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0015 „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Šilalės rajono savivaldybėje“ pagal su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra 2019 m. liepos 18 d. pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį Nr.08.1.1-CPVA-V-427-01-0015, pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ partneriai, kurį įgyvendina Šilalės rajono savivaldybės administracija.