Biržų Astravo dvaro sodybos parkas

Siekiant pagerinti Astravo dvaro sodybos parko gamtinių ir kultūrinių vertybių būklę, ir pritaikyti jį lankymui ir pažinimui buvo atlikti Astravo dvaro sodybos parko sutvarkymo ir pritaikymo lankymui bei pažinimui darbai. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka APVA