Biržų „Saulės“ gimnazija

Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas udymo procese – kiekvienos mokymo įstaigos siekiamybė, ir ši gimnazija to siekia įgyvendindama projektą „Kokybės krepšelis“