Burbiškio dvaro sodyba

Siekiant išspręsti nepakankamo domėjimosi kultūra ir teikiamų kultūrinių paslaugų kokybės problemas projekto įgyvendinimo metu atlikti Burbiškio dvaro sodybos rūmų pastato remonto ir restauravimo darbai bei įsigyta įranga ir stendai. Įgyvendinus projektą teikiamos kokybiškesnės kultūros paslaugos: vykdomos naujos Burbiškio dvaro istorijos ir kultūros pažinimo edukacinės programos, organizuojamos ekskursijos. Atliktus tvarkybos darbus geriau atskleistosios pastato vertingosios savybės, kurios bus pristatomos lankytojams.