Buvusio Pakruojo miesto spaustuvės pastato konversija

Pakruojo miesto viešoji infrastruktūra centrinėje miesto dalyje yra nepakankamai pritaikyta verslo paslaugų sektoriui plėtoti, verslumui skatinti bei bendruomenės užimtumui didinti. Siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti, pagerinti sąlygas verslo plėtrai ir bendruomeninės veiklos vystymui bei socialinės ir ekonominės plėtros skatinimui, numatoma tvarkyti apleistą ir nenaudojamą buvusią Pakruojo m. spaustuvę.