Edukacinės erdvės Alytaus r. meno ir sporto mokykloje

Projekto metu įgyvendinamomis veiklomis bei sukuriama infrastruktūra numatoma padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo efektyvumą. Projekto tikslas – didinti neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą Alytaus rajone. Alytaus r. meno ir sporto mokykla siekdama projekto tikslo, rekonstravo mokslo paskirties pastatą Nemunaičio miestelyje ir pritaikė jį stovykloms organizuoti.

Taip pat projekto įgyvendinimo metu, siekiant didinti mokyklos teikiamų paslaugų prieinamumą sutvarkyta sporto salė Dauguose.