Grafų Tiškevičių šeimos koplyčia-mauzoliejus

Sutvarkytas kultūros paveldo objektas – atlikti paprastojo remonto (tvarkomieji statybos) ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, atskleistos vertingosios objekto savybės ir padidintas lankytojų susidomėjimas objektu. Taip pat iš projekto lėšų sutvarkytos rūsio (kriptos) durys. Įsigyti kultūrinei veiklai administruoti bei vykdyti būtini baldai. Sutvarkytame kultūros paveldo objekte (rūsyje) įrengta ekspozicijų salę, kurioje eksponuojami grafų Tiškevičių sarkofagai, įkapės, istorinė medžiaga. Koplyčios aukšte sumontuota pakabinama sistema sakralinio meno, metalinių kryžių, tapybos, grafikos darbų ekspozicijoms rengti. Objekte veikia ekspozicijos, organizuojami įvairūs renginiai, edukacinės programos, užtikrinant objekto prieinamumą, atvirumą visuomenei ir tenkinant įvairių tikslinių grupių kultūrinius poreikius.