Ignalinos rajono poliklinka

Iki projekto Abromiškių dvaro sodybos svirne buvo ribotos galimybes populiarinti kultūros paveldo objektą bei vykdyti svirno patrauklumą didinančias kultūrines bei edukacines veiklas. Šio projekto apimtyje sutvarkytas ir aktualizuotas Abromiškių dvaro sodybos svirno pirmas aukštas, apšiltintas stogas bei įsigyta kultūrinei veiklai vykdyti reikalinga įranga ir baldai.

Įgyvendinus projekto veiklas numatoma į svirną perkelti dalį Elektrėnų savivaldybės literatūros ir meno muziejaus, kuris šiuo metu veikia Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinėje mokykloje. Muziejus organizuos įvairias veiklas, didinančias kultūros paveldo objekto žinomumą ir lankomumą.