Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo parapijos bažnyčia

Pagrindinė problema, kurią sprendė projektas – neatskleistos bažnyčios kaip kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, kadangi bažnyčios atitvarai buvo labai prastos būklės. Šią problemą planuota spręsti objekte atliekant tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Įgyvendinus projektą, pagerintos sąlygos vykdyti religines veiklas, organizuoti atlaidus, sudarytos galimybės sakraliniams susitikimams šaltuoju metu.

Planuota, kad po projekto įgyvendinimo bus pagerintos ne tik pastato eksploatacinės charakteristikos, bet padidės Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo bažnyčios pastato saugumas, komfortabilumas ir estetinis patrauklumas, o tai padidins lankytojų skaičių ir kultūros paveldo objekto žinomumą.