Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Iki projekto įgyvendinimo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios būklė nesudarė palankių sąlygų populiarinti bažnyčią kaip kultūros paveldo objektą, taip pat reprezentuoti Jonavos miesto bei krašto istoriją. Bažnyčios langų blokai buvo susidėvėję, durys nesaugios, deformuotos, nehermetiškos, stogo cinkuotos skardos danga susidėvėjusi, nesandari, lietaus nuvedimo sistema pasenusi, lauko laiptų sienos išorinių ir vidinių pusių apdailinis cementinis sluoksnis sutrūkinėjęs. Dėl susidariusios situacijos sakralinių apeigų dalyviai ir kultūrinių renginių lankytojai negavo kokybiškų paslaugų, neturėjo tinkamų sąlygų susipažinti su bažnyčia kaip su kultūros paveldo objektu.

Projekto metu atlikti Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios tvarkybos ir paprastojo remonto darbai. Įgyvendintas projektas sudaro palankesnes Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos galimybes populiarinti Jonavos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vertingąsias savybes, vykdyti viešas religinės apeigas, teikti edukacinės, įvairių renginių, bendruomenės susibūrimų, parodų, muziejinės, ekskursinės paslaugas.