Joniškio kultūros centras

Projektu siekta pagerinti Joniškio kultūros centro teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus. Įgyvendinus projektą užbaigti Joniškio kultūros centro pastato modernizavimo darbai, sumontuota Joniškio kultūros centro pagrindinės žiūrovų salės ir scenos įranga, baldai. Sukurta infrastruktūra pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Planuota, kad įgyvendinus projektą kultūros centre bus organizuojama daugiau profesionalaus meno renginių, taip pat planuojama rengti naujus renginius, kurie dėl blogos infrastruktūros būklės, negalėjo būti rengiami.