Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus atnaujinimas

Projekto tikslas – plėsti Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus (toliau — KTIZM) visuomenės informavimą ir švietimą skatinančią infrastruktūrą bei informuoti visuomenę apie aplinką ir darnų vystymąsi. Pagrindinė problema, kuriai spręsti skirtas projektas – edukaciniams užsiėmimas skirtų patalpų trūkumas, siekiant pilnai patenkinti esamą KTIZM edukacinių užsiėmimų poreikį.