Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija

Prieš rekonstrukciją Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginiai veikia efektyviai, tačiau išvalymo rodikliai nesiekė nustatytų Tarybos reglamento dėl miesto nuotekų valymo 2 lentelėje. Projektu buvo siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio Kėdainių rajone. Įgyvendinus projektą ir rekonstravus Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginius, pasiekti teisės aktuose numatyti reikalavimai, kurie yra būtini norint užtikrinti gerą vandens telkinių ekologinę būklę ir patenkinti Kėdainių miesto gyventojų poreikį gauti kokybiškas nuotekų valymo paslaugas ir užtikrinti saugią jų gyvenamąją aplinką.