Kėdainių Sinagoga

Sprendžiant nepakankamą kultūros objekto žinomumą ir pritaikymą viešajam naudojimui, atlikti restauravimo ir tvarkomieji statybos darbai. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, sudarytos sąlygos atskleisti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes, prisidėta prie viešosios infrastruktūros optimizavimo, kur sustiprinus esamą miesto kultūros traukos centrą, skatinamas papildomas lankytojų srautas, didinamas patrauklumas investicijoms, verslo plėtrai ir naujų darbo vietų kūrimui.

Planuojamos teikti kokybiškesnės kultūros paslaugos Kėdainių mieste, nes bus vykdoma atnaujinta ekskursijų programa. Tai sąlygos apie 800 naujų lankytojų įtraukimą į organizuojamas veiklas.