Kelmės dvaro sodyba

Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiamsKelmės dvaro sodybos ansamblio viešoji infrastruktūra yra neatsiejama gyvenamosios aplinkos dalis, suburianti vietos bei rajono gyventojus, didinanti visuomenės bendruomeniškumą bei užimtumą, todėl šios infrastruktūros egzistavimas yra būtinas tiek Kelmės rajono savivaldybei, tiek rajono svečiams bei verslininkams.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta sutvarkyti Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies infrastruktūrą: įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti senas takų dangas bei nutiesti naujus pėsčiųjų takelius, apšviesti esamą teritoriją bei apželdinti žaliuosius jos plotus. Taip pat įrengti stacionarų viešąjį tualetą ir sceną. Dvaro parterinėje dalyje sutvarkyti smulkiąją infrastruktūrą.

Įgyvendinus projektą sprendžiama esminė problema – viešųjų erdvių, tinkamų ir pritaikomų gyventojų užimtumo didinimui bei verslo vystymui ir kūrimui, trūkumas.