Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono savivaldybėse)

Projektu siekiama Prienų rajono savivaldybėje išplėoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktųra ir atsižvelgiant į tikslinių grupių poreikius pakartotinai panaudoti infrastruktūrą – įrengti modernūs požeminiai konteineriai ir daiktų pakartotinio naudojimo punktas. Projekto įgyvendinimo priežiūrą atlieka APVA