Kultūros paveldo objekto atgaivinimas ir išsaugojimas pritaikant jį bendruomenės poreikiams

Pagrindinė problema, kurią siekia spręsti projektas – kokybiškų kultūros srities paslaugų ir su jomis susijusių edukacinių, ekonominių, socialinių ir kitų veiklų trūkumas. Projekto metu atlikti išorės tvarkybos ir vidaus rekonstrukcijos darbai, pritaikant pastatą amatų dirbtuvėms (II aukštas) ir ekspozicijų salei (I aukštas), įsigyta įranga kultūrinėms bei edukacinėms veikloms vykdyti, įrengta muziejinė ekspozicija. Planuojamos veiklos bus susijusios su tradicinių amatų puoselėjimu (keramikos, medžio drožėjų, vytelių pynimo, kitų rankdarbių dirbtuvės) bei pristatymu. Projekto metu atgaivintas kultūros paveldo objektas, išsaugotos jo vertingosios savybės, o per kultūrinių veiklų įvairovę siekiama padidinti susidomėjimą tiek pačiu objektu, tiek kultūrinėmis ir susijusiomis veiklomis.