Liubavo dvaras

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankamai išnaudotos kultūros paveldo komplekso – Liubavo dvaro sodybos paviljono pastato galimybės visuomenės pažinimui, neužtikrinta teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas. Atlikus Liubavo dvaro paviljono tvarkomuosius statybos darbus, bus įrengta šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkanti muziejinė ekspozicija, supažindinanti su dvaru.

Pastate bus įrengta pastovi moderni, interaktyvi ir įtraukianti lankytoją muziejinė erdvė, kurioje klasikiniai ekspozicijos sprendimai bus sujungiami su šiuolaikiniais, siekiant atliepti įvairių visuomenės grupių (moksleivių, jaunimo, šeimų su vaikais, senjorų, profesionalų ir kitų) poreikius, mažinti socialinę atskirtį, pritaikyti objektą specialiuosius poreikius turintiems lankytojams.

Muziejinę ekspoziciją papildys kūrybiniai sprendimai ir skaitmeninės priemonės. Visos erdvės bus skiriamos edukacijoms, susitikimams, renginiams, mokymams, bendroms veikloms su vietos bendruomenėmis, švietimo įstaigomis.

Įgyvendinus projektą bus atskleistos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, didinamas kultūros objekto žinomumas, o vykdant numatytas veiklas, tikimasi pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus.