Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas


Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje (toliau – Maišiagalos saugykla) saugomos neišrūšiuotos ir neapdorotos trumpaamžės ir ilgaamžės radioaktyviosios atliekos. Atlikus išsamų saugos vertinimą buvo nustatyta, kad net pertvarkyti ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų Maišiagalos saugyklos inžineriniai barjerai negali užtikrinti ilgalaikės saugos, todėl ji gali būti eksploatuojamas tik kaip radioaktyviųjų atliekų saugykla ir negali būti paversta atliekynu. Saugyklos poveikį aplinkai ir visuomenei didina tai, kad netoliese yra Bartkuškio telmologininis draustinis ir Kernavės kultūrinis rezervatas (UNESCO pasaulio paveldo objektas). Siekiant panaikinti šį poveikį, radioaktyviosios atliekos iš saugyklos bus išimtos ir sutvarkytos, o saugyklos teritorijai bus panaikinta kontrolė, taikoma branduolinės energetikos objektams. Numatoma, kad atliekos bus išimtos ir teritorija sutvarkyta iki 2023 metų rugsėjo pab. (tai labai optimistinis variantas, nes šiam branduoliniam objektui yra taikomi ypač aukšti saugumo reikalavimai, todėl jo „judinimas“ yra sudėtingas. 
Prieš išimamt radioaktyvias atliekas bus statomas gaubtas (kesonas), panašiai kaip Simpsonų filme, kuriame pamenate kaip viskas baigėsi