Marijampolės kultūros centras

Iki projekto įgyvendinimo Marijampolės kultūros centras neturėjo galimybės teikti aukštos kokybės ir įvairesnes kultūros paslaugų gyventojams. Turim infrastruktūra neatitiko nacionalinio ir tarptautinio lygio atlikėjų ir jų grupių, orkestrų keliamų reikalavimų. Siekiant užtikrinti kokybiškų ir modernių kultūros paslaugų teikimą ir prieinamumą, projekto įgyvendinimo metu įsigyti keltuvai neįgaliesiems, lauko informacinis terminalas, garso ir akustinės sistemos, kurios leidžia papildomai kasmet organizuoti įvairius renginius, kurie atitinka šiuolaikinės visuomenės poreikius, ir yra skirti suaugusiesiems, jaunimui, vaikams, vietiniams ir atvykstantiems Lietuvos gyventojams. Įsigyta infrastruktūra sudaro sąlygas siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, kokybiškesnio gyventojų kultūrinių poreikių tenkinimo, kultūrinio sąmoningumo ir aktyvumo didinimo, taip pat prisideda prie patrauklios verslui aplinkos kūrimo, pritrauktų naujas investicijas į vietovę, sudarytų sąlygas kurti naujas darbo vietas.