Mažosios dailės galerija

Projektu siekta padidinti Druskininkų miesto muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir susidomėjimą iki šiol tik fragmentiškai naudotu, muziejaus reikmėms ir lankytojų kultūriniams bei edukaciniams poreikiams nepritaikytu kultūros paveldo objektu – Mažąja dailės galerija. Šias problemas planuojama išspręsti, kompleksiškai sutvarkant kultūros paveldo objektą ir pritaikant jį Druskininkų savivaldybės bendruomenės bei kurorto svečių kultūros ir edukaciniams poreikiams.

Projekto metu atliktas kapitalinis pastato remontas ir įsigyta šiuolaikinius technologinius bei kokybės reikalavimus atitinkanti įranga ir baldai. Projekto rezultatas – kompleksiškai sutvarkytas ir Druskininkų sav. gyventojų bei kurorto svečių kultūros, edukaciniams poreikiams pritaikytas kultūros paveldo objektas – Mažoji dailės galerija.

Planuota, kad įgyvendinus projeką bus išsaugotos bei atskleistos vertingosios kultūros paveldo objekto savybės, sudarytos prielaidos Druskininkų miesto muziejaus lankytojų srautų didinimui, kuriamos naujos, plėtojamos ir tobulinamos esamos veiklos, padidės istorinių, kultūros bei meno vertybių prieinamumas, gyventojų susidomėjimas kultūros paveldu, bus prisidedama prie tautinio tapatumo puoselėjimo ir išsaugojimo. Aktualizavus kultūros paveldo objektą ir pradėjus teikti kokybiškesnes kultūros paslaugas, planuojamas lankytojų skaičiaus padidėjimas kultūros paveldo objekte.