Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

Esminė problema, kuriai spręsti planuojamas vykdyti projektas – edukacinių veiklų trūkumas, kurį lemia nepritaikytos patalpos ir įrangos nepakankamumas. Projekto tikslas – kompleksiškai sutvarkyti Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro pastato dalį, pritaikant jį turizmo ir kultūrinėms veikloms bei sudaryti prielaidas lankytojų srautų didėjimui. Sutvarkytos 5 patalpos, kuriose organizuojami koncertai, parodos, teatro ir kitos edukacinės veiklos.