Motiejaus Gustaičio memorialinis namas

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, labai prasta Motiejaus Gustaičio memorialinio namo būklė, muziejus neprieinamas bendruomenei ir tokiu būdu netenkina visuomenės socialinių, ekonominių, kultūrinių ir edukacinių poreikių. Iki atnaujinimo pastate buvo likę ir netinkamomis sąlygomis (pastatas nešildomas) laikomi vertingi muziejiniai eksponatai. Pagrindinei projekto problematikai spręsti atlikti Motiejaus Gustaičio memorialinio namo tvarkybos ir rekonstrukcijos darbai, įsigyti kultūrinei, muziejinei ir edukacinei veiklai reikalingi baldus bei įranga, įrengtos ekspozicijos.