Neįgaliųjų dienos centras

Teikiama socialinė priežiūra dienos metu neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims:

Informuoja, konsultuoja, tarpininkauja ir atstovauja;
Bendrauja;
Organizuoja maitinimą, prireikus, pamaitina;
Ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo, darbo įgūdžius;
Skatina saviraišką ir kūrybą;
Planuoja ir organizuoja veiklą ir poilsį;
Rūpinais asmens higiena;
Esant poreikiui, organizuoja kineziterapinius, ergoterapinius ir fizioterapinių užsiėmimus;
Bendrauja su asmenų artimaisiais, padeda suprasti neįgaliųjų poreikius ir kt.