Okuličiūtės dvarelis

Projektu buvo sprendžiama problema – mažas gyventojų susidomėjimas Okuličiūtės dvareliu: prasta, nusidėvėjusi pastato infrastruktūra, nesutvarkyti inžineriniai tinklai, pastatas nepritaikytas kokybiškų kultūros paslaugų teikimui, neatskleistos vertingosios paveldo savybės.

Iki projekto įgyvendinimo renginiai pastate vyko retai, o ne renginių metu kultūros paveldo objektą lankytojai galėjo apžiūrėti tik iš išorės. Projekto metu atliktas pilnas pastato vidaus ir išorės remontas, įrengti inžineriniai tinklai, pritaikant pastatą tinkamam eksploatavimui, sukuriant ekspozicijų, edukacijų, kultūros ir meno veiklai skirtas erdves.

Taip pat sutvarkytas priestatas, pritaikant jį kavinės veikla. Sutvarkytame kultūros paveldo objekte planuojama teikti šias paslaugas: rengti istorines ekspozicijas, organizuoti istorines edukacines ir meno terapijos dirbtuves, rengti konferencijas, seminarus, parodas, koncertus, literatūros renginius, ir kitas kultūrines veiklas.