Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblis

Projekto metu numatyta atlikti Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio svirne (toliau – Svirnas) tvarkomuosius paveldosaugos darbus ir tvarkomuosius statybos darbus, įrengti pastato funkcionavimui būtinus inžinerinius tinklus, įsigyti elektroninį lankytojų skaitytuvą. Svirno pastate įrengtos ekspozicinės, erdvės, erdvės skirtos įvairiems renginiams. Įgyvendinus projektą Svirne bus vykdomi edukaciniai užsiėmimai, rengiami poezijos, bardų dainų vakarai, muzikos festivaliai, kapelų ir teatrų šventės, ekspoziciniai renginiai. Atnaujintame Svirne bus teikiamos patrauklios, naujos, įvairiapusiškos, visuomenei prieinamos kultūros paslaugos, kurios skatins Kupiškio rajono ir visos Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, tikimasi pritraukti papildomus lankytojų srautus, padidinti Kupiškio rajono turistinį patrauklumas.