Panevėžio miesto dailės galerija

Esminė problema, iškelta projekto metu – kultūros paslaugų trūkumas, ribota kultūrinė ir edukacinė veikla, kurią lėmė prasta Dailės galerijos pastato fizinė ir techninė būklė. Siekiant skatinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę bei didinti lankytojų srautus, buvo atnaujintas Dailės galerijos pastatas, įsigyta reikalinga edukacinė, multimedijos įranga, ekspoziciniai ir kiti baldai bibliotekai, informaciniams kabinetams ir galerijos ekspozicinių patalpų lankytojų poreikiui. Įgyvendinus projektą, Dailės galerijos pastatas bus pritaikytas lankymui, padidės lankytojų srautas. Atnaujinus (modernizavus) Dailės galerijos pastatą, bus užtikrintas įvairaus amžiaus tikslinių grupių kultūros poreikis tiek Panevėžio mieste, tiek Panevėžio regione.