Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Svencelės polderyje

Projekto aktualumas ir esmė – šiuo projektu yra siekiama sumažinti potvynių riziką Drevernos ir Svencelės teritorijoje. Ši teritorija patenka į aukšto prioriteto zoną (pagal Aplinkos apsaugos agentūros sudarytą priemonių, apsaugančių nuo potvynių, prioriteto svarbą). Šiuo metu nuo potvynių saugo pylimai, tačiau jie yra per žemi, pasenę, juos būtina keisti. Šiuo projektu planuojama pastatyti naujus pylimus, o esamus paaukštinti, taip sumažinant potvynių grėsmę. Projekto metu siekiama sumažinti potvynių riziką, apsaugant gyventojus, jų turtą, kultūros paveldą, ekonominę veiklą ir infrastruktūrą. 872 gyventojams sumažinta grėsmė nuo potvynių.