Raudonės (rezidencinės) pilies parko tvarkymas ir pritaikymas lankymui

2020 metų pabaigoje buvo pradėtas tvarkyti pilies parkas, kuris bus pritaikytas lankymui ir pažinimui. Savivaldybė informuoja, kad bus sutvarkyta parko planinė – erdvinė struktūra, išsaugoti vertingi augalai, iškirsti mažiau vertingi medžiai, atgaivinamos nykstančios alėjos. Prasidėjus pilies parko tvarkymo darbams dalis visuomenės pasipiktino, jog kertami senoliai medžiai, tai sukėlė daug diskusijų viešojoje erdvėje, buvo rengiamos peticijos.