Renavo dvaro sodybos oficinav

Renavo dvaro oficinos pastatas pritaikytas meninei, edukacinei, kultūrinei veiklai. Įgyvendinant projektą buvo sutvarkytas visas oficinos pastatas, išsaugant vertingąsias savybes, taip pat įsigyta įranga ir baldai, būtini meninei, kultūrinei ir edukacinei veiklai vykdyti. Sutvarkytame pastate rengiamos parodos, ekspozicijos, edukacinės programoacs, edukacinės dirbtuvės, meno terapijos dirbtuvės, konferencijos, seminarai.