Respublikinio Vaclovo Into akmenų muziejaus infrastruktūros, skirtos visuomenės informavimui ir švietimui, sukūrimas ir atnaujinimas

Auganti šalies ekonomika, mažėjantis nedarbo lygis, kylantis pragyvenimo lygis, didėjantis gyventojų mobilumas, paskutinių metų investicijos į infrastruktūrą sukuria sąlygas turizmo srautų didėjimui, turizmo sektoriaus paslaugų paklausos didėjimui. Darytina prielaida, kad dėl nuosaikaus pragyvenimo lygio kilimo tempo labiau didės vietinių, vienadienių kelionių skaičius. Skuodo rajonas turi nemažai galimybių būti plėtojamas. Turizmo sektoriaus plėtotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad rajonas yra mažai paveiktas pramonės, yra netoli pajūrio. Akmenų muziejaus geografinė padėtis yra gana palanki turizmui – arti regioninės reikšmės kelias, netoli Klaipėda, pajūris, kur lankosi daug turistų.Įgyvendinant projektą siekiama išspręsti problemas:Akmenų muziejaus lankytojų srautų augimo mažėjimas;Turistų poreikių neatitinkanti Akmenų parko infrastruktūra.Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus vietiniai ir užsienio turistai.Tiek vietiniams, tiek užsienio turistams svarbu, kad informacija būtų įdomi, įdomiai pateikiama. Turistams ne mažiau svarbu patogi ir informatyvi muziejaus Akmenų parko infrastruktūra. Kadangi tikslines grupes sudaro tiek vaikai, tiek jauni žmonės, tiek pagyvenę, neįgalūs asmenys, parko infrastruktūra turi atitikti visų jų poreikius: užimtumas vaikams, paaugliams, patogu ir seniems, ir neįgaliems, patrauklu jauniems. Susisiekimo komunikacijos turi būti patogios visais metų laikais. Kadangi ne mažą dalį turistų sudaro užsienio turistai, tai informacinė infrastruktūra turi būti pritaikyta įvairiomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų, vokiečių) kalbantiems asmenims.