Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvakymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms. 

Atlikti tvarkomieji statybos ir pritaikymo darbai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje, įrengtos patalpos viduje, kurios pritaikytos muziejinei, kultūrinei veiklai. Atlikti stogo remonto darbai, modernizuotas šilumos punktas, pakeisti langai, įrengtos apsauginė ir gaisrinė signalizacijos ir kt.