Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika

Projekto metu Bazilikoje atlikti tvarkomieji paveldosaugos ir tvarkomieji statybos darbai. Įgyvendinus projektą teikiamos kokybiškesnės ir įvairesnės kultūros ir religinių apeigų paslaugos: bus vykdoma koncertinė (sakralinės muzikos koncertai, parapijų chorų koncertai), teatrinė (parapijų bendruomenių ir vizituojančių teatro trupių spektakliai Šiluvos atlaidų metu), švietimo – edukacinė (ekskursijos Bazilikoje), muziejinė veikla ir pan.

Sutvarkytoje Bazilikoje tikintieji jausis komfortiškiau ir saugiau, norės praleisti daugiau laiko. Dėl įsigytos naujos ekspozicijos įrangos išplėsta su sakraliniu kultūros paveldu susijusi ekspozicija muziejuje: nuotraukos, straipsniai, knygos, kita išlikusi iki mūsų dienų vizualinė medžiaga.

Taip pat siekiant padidinti pavienių keliautojų, piligrimų ir turistų skaičių objekte, plečiamos kultūros paslaugų apimtys: infrastruktūros pritaikymas lankymui, ekskursijų organizavimas, didesnis organizacijos veiklos viešinimo informacinėse priemonėse srautas apie teikiamas naujas kultūros paslaugas bei objekto unikalumą.