Kokybės krepšelis

Projekto tikslas – Birštono gimnazijos mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir gamtos mokslų pasiekimų gerinimas plečiant patyriminį ugdymą. Kokybės krepšelis – tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 mln. Eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.