Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame gyvenime

Projektu siekiama stiprinti tėvų ir pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų rašymo gebėjimus. Šis projektas sudarys palankias sąlygas įtvirtinti mokinių rašymo dalykines žinias bei sustiprins asmenines vaikų kompetencijas kuriant pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais. Per mokslo metus bus pasiekta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuota 8 kūrybinės dirbtuvės projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir po 12 kūrybinių dirbtuvių mokyklos bendruomenei „Linksmai rašau ir lietuvių kalbą žinau“, kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Projekte bus suorganizuotos 2 bendruomeniškumo stovyklos visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms.