STEAM

Tauragės regioninis STEAM atviros prieigos centras – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinys, kuriame mokiniai galės eksperimentuoti, tirti, kurti, programuoti, konstruoti, modeliuoti, praktiškai susipažins su gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais. STEAM mokymo strategija yra pagrįsta tyrimais, praktine veikla, akcentuojama žinių ir įgūdžių taikymo realiame gyvenime svarba, ugdomas mokslinis, technologinis raštingumas, loginis bei kritinis mąstymas, kūrybiškumas, skatinama inovacijų bei verslumo dvasia, vystomos pozityvios vertybės bei pozityvus požiūris į mokslą. STEAM centre taip pat bus sudaromos galimybės mokytojams tobulinti kvalifikaciją, o visuomenė galės susipažinti su moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Patraukli ugdomoji veikla padės jaunimui nuo mažens susidomėti sudėtingais STEAM sričių mokslais, o vėliau rinktis su jais susijusias studijas ir karjerą. STEAM atviros prieigos centras – tyrimų, atradimų, kūrybos ir inovacijų erdvė Tauragės regiono mokiniams!