Trakų Vokės dvaro sodybos parko pritaikymas lankymui ir tausojančiam naudojimui

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“.

Projekto tikslas – Išsaugoti Trakų Vokės dvaro sodybos parką, išryškinant jo vertinguosius elementus kaip reikšmingus E. Andrė darbo aspektus, tuo pačiu metu – suteikti parkui naują reikšmę ir tapatybę Vilniaus miesto plėtros kontekste.

Projekto metu parko teritorijoje (apie 10 ha) bus atlikta baliustrados, baseino restauracija; fontano ir takų atnaujinimas; suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų, informacinių stendų įrengimas; želdinių sutvarkymas; apšvietimo sistemos rekonstrukcija ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. Didinant Trakų Vokės dvaro sodybos parko patrauklumą ir žinomumą, skatinant parko lankomumą, bus sudarytos sąlygos kultūros, turizmo ir rekreacijos plėtrai Vilniaus miesto savivaldybėje.