Trijų Kryžių kalnas

Projekto įgyvendinimo metu, sutvarkyta ir aktualizuota Trijų Kryžių kalno viršutinė dalįis, Vilniaus Kreivosios pilies vieta (išskyrus Trijų Kryžių paminklo prieigas), t. y. įrengti laiptai, takai, atokvėpio aikšteleė, mažosios architektūros formos ir kt.

Įgyvendinus projekto veiklas, numatyta įrengti edukacinį – pažintinį maršrutą, informacinius stendus, kurie suteiks galimybę susipažinti su Vilniaus piliakalnio istorija, lauke organizuoti istorijos pamokas moksleiviams, įvairius kultūrinius renginius. Pritaikius lankymui šį kultūros paveldo objektą, patenkinti tikslinių grupių – Vilniaus miesto gyventojų, studentų, moksleivių, užsienio, regioninių ir nacionalinių lankytojų – kultūriniai bei pažinimo poreikiai.