Viešvilės VGR Artosios pažintinis takas

Pažintiniame take įrengti penki informaciniai stendai, dvi atokvėpio aikštelės aukštapelkėje. Lentinis takas lankytojų saugumui užtikrinti apkaltas metaliniu tinklu.
Lankytis rezervate ir pažintiniame take leidžiama tik turint Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato direkcijos išduotą leidimą arba lydint direkcijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams.