Vilkiškių dvaro sodybos pritaikymas jaunimo reikmėms

Pagrindinė projekto problema – nepakankamas kultūros paveldo objekto Vilkiškių dvaro sodybos fragmentų rūmų žinomumas ir pritaikymas viešajam naudojimui. Ši problema spręsta paveldo objekte atliekant tvarkomuosius paveldosaugos ir statybos darbus. Projekto įgyvendinimo metu objektas sutvarkytas ir pritaikytas lankytojų kultūrinėms, socialinėms ir edukacinėms reikmėms: planuojamos vasaros stovyklos, ekskursijos ar išvykos į Vilkiškių dvarą, edukaciniai užsiėmimai moksleiviams ir jaunimui (kūrybinės dirbtuvės, neformalūs būreliai, kt.), kilnojamosios parodos, seminarai, šviečiamieji renginiai.

Po projekto įgyvendinimo kultūros paveldo objekte įkurtas jaunimo centras, kuris organizuoja veiklas daugiausiai orientuotas į vietos rajono lankytojus, ypač moksleivius, jaunimą, tačiau taip pat ir į regioninius lankytojus iš aplinkinių rajonų.