Žemės ūkio produktų turgelis

Projekto problematika – nepakankamai užtikrinamas prekybininkų ir gyventojų saugumas, netvarkant nenaudojamų komercinių zonų ir viešosios infrastruktūros, nesukuriamos patrauklios sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui. Problemos sprendimo būdas – palankios aplinkos investicijoms, socialinei ir ekonominei plėtrai kūrimas Rietavo mieste, sutvarkant centrinę miesto dalį, įrengiant turgelį su prieigomis.

Projekto įgyvendinimo metu atliekami tokie darbai: įrengiama asfalto ir trinkelių danga, apšvietimas, stoginės prekybai, suremontuojamas viešasis tualetas ir kt. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir įkurtas žemės ūkio produktų turgelis sąlygos bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, prisidės prie geresnių sąlygų verslo plėtojimui, investicijų pritraukimui.