Žuvinto ežero mokomasis takas Žuvinto biosferos rezervate

Žuvinto ežero biosferos rezervato lankytojų laukia pusketvirto šimto metrų ilgio lieptas, kuriame pavasarį ir vasarą girdisi baublių baubimas, ūsuotojų zylių, remezų, kitų nendrynų paukščių balsai. Liepto gale esančiame bokštelyje galėsite stebėti ežere gyvenančias ir migruojančias paukščių rūšis.