Perskaitykite tekstą ir spustelėkite “Perskaičiau”, norint atlikti užduotį

Pirmasis tokio tipo projektas Lietuvoje vykstantis maisto / virtuvės atliekų infrastruktūros sukūrime – tai pavyzdys kitiems Lietuvos regionams. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras maisto atliekų surinkim pradėjo 2018 m. spalio mėnesį ir šiuo metu maisto atliekos, patenkančios į biologinio apdorojimo įrenginius yra smarkiai užterštos įvairiomis priemaišomis – plastiko maišeliais, popieriais, maisto atliekų pakuotėmis ir pan., o šių priemaišų atskyrimui reikalinga speciali technika. Projekto tikslas – aplinkos apsauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos, sukuriant maisto ir virtuvės atliekų paruošimo ir komposto gamybos infrastruktūrą Alytaus regioniniame atliekų tvarkymo centre. Projekto įgyvendinimo priežiūrą vykdo APVA

Ačiū! Užduotis išspręsta sėkmingai

Grįžti į vartotojo profilį